Główna

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).  

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy Sklepu.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Materiały promocyjno-reklamowe wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w przede wszystkim zapisu do newslettera  zawierającego informację o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie.